กิจกรรม-ภาพสังคมสังคม-CSR

BAM ช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะรีไซเคิล

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบชุดโครงเหล็กพร้อมถังขยะแยกประเภท ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดสวนพลู และโรงเรียนวัดดอน โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง 3 โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ