เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8

ณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดงานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “Forward to Nature” ชวนนักท่องเที่ยวมุ่งสู่อ้อมกอดของธรรมชาติอีกครั้ง หลังต้องห่างหายจากธรรมชาติมานานนับปีเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บุษกร ตรีสวัสดิ์ วิสูตร บัวชุม และ มณฑา กิติมา ร่วมงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *