ปาล์มเมด ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์โลก สนับสนุน The EnDay

งาน THE ENDAY ร่วมกับองค์กรณ์ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน มาร่วมพูดคุยนำเสนอถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตอน Rok Pai Krai Jeb (โรคไปใครเจ็บ) กล่าวเปิดงานโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดการแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2563 โซน Ecotopia ชั้น 3 และ ชั้น 4

ในงาน คุณสันติพงษ์ ไชยสัจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ ที โอเวอร์ซี จำกัด www.palmmade.com ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปาล์มเมด หลอดดื่มน้ำทำจากฟางข้าวสาลี (Palmmade Wheat Drinking Straws) ได้นำหลอดมาแจกให้กับผู้ร่วมงานเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเพียงแค่เราร่วมมือกันตามคอนเซ็ปต์ของปาล์มเมดที่ว่า “ปาล์มเมด รักษ์โลก รักษ์เรา”

พร้อมกันนี้ คุณสันติพงษ์ ไชยสัจ และทีมผู้บริหารปาล์มเมด ยังได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาด เพื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ.2563 ซึ่งพรบ. ฉบับนี้จะช่วยผลักดันให้มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลการทำงานของรัฐ ใช้กฎหมายเรื่องอากาศจริงจังขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมร่างนโยบายและกฎหมายฉบับใหม่เพื่อปกป้องสิทธิในการได้รับอากาศที่ปลอดภัย และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ ช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ การทำงานของเจ้าหน้าที่และช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้อย่างเท่าเทียม

การจัดงานครั้งนี้ มีการเสวนาพูดคุยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางแก้ไขไปพร้อมกัน จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเริ่มหันมารักษ์โลกไปด้วยกันกับวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

 • ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) เยาวชนผู้เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมไทย
 • คุณหลิง นันทิชา โอเจริญชัย ผู้นำกลุ่ม Climate Strike Thailand
 • คุณพลอย นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการระดมทุน Scholars of Sustenance Foundation (Thai SOS) และเจ้าของเพจ Deliconscious
 • คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง และหนึ่งในผู้บริหาร Little Big Green
 • คุณอเล็กซานเดอร์เรนเดลล์นักแสดง ผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา EEC Thailand

มีช่วงเสวนาในหัวข้อ “อยู่กับโรคอย่างไรให้ปลอดภัยและยั่งยืน” โดยนักวิชาการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

 • นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะ ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน นวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น
 • คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ เครือข่ายความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN

มีช่วงเสวนาในหัวข้อ “อยู่บนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านขยะ น้ำ อากาศ ป่า และสัตว์โดยวิทยากรจากหลายภาคส่วน ในส่วนนี้มีวิทยากรทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

 • คุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุล พิธีกร นักคิด นักดนตรีนักเขียน นักพัฒนาสังคม นักแสดง นักอนุรักษ์และผู้ผลิตรายการสารคดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล รองคณบดีคณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 • คุณธันณี ศรีสกุลไชยรัก เจ้าหน้าที่วิชาการและจัดการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (UNEP)
 • คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office จาก SCG

หลังจากที่ได้ให้ข้อมูล ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อวิกฤตโลกร้อนแล้ว จุดบริจาคจะเป็นจุดที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาส ‘เริ่ม’ ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยในงานจะมีจุดบริจาคให้กับ 5 โครงการด้วยกัน ได้แก่

 • โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน รับบริจาคขยะพลาสติกทั้งพลาสติกยืดและพลาสติกแข็ง โดยขยะพลาสติกต่างๆ จะถูกนำไปส่งต่อให้กับองค์กรภาคีในเครือข่ายได้นำไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
 • AIS E-Waste รับบริจาค ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์จ หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill ทั้งระบบ ช่วยลดการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แผ่นดินและแหล่งน้ำอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
 • โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” รับบริจาคกล่องทุกประเภท ซองกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้กระดาษ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • บริษัท TBC Ball รับกระป๋องอะลูมิเนียมเก่ามารีไซเคิลเป็นกระป๋องใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ซ้ำไม่สิ้นสุด
 • โครงการปันกัน รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีและอยากส่งต่อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ตุ๊กตา หนังสือ ของตกแต่งบ้าน โดยรายได้ที่ได้จากของมือสองที่เรานำมาบริจาค จะถูกนำไปเป็นทุนเพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

ภายในงานที่ Siam Discovery โซน Ecotopia ชั้น 4 ยังมีบอร์ดนิทรรศการข้อมูล นำเสนอในรูปแบบของการเกริ่นนำถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงคำถามที่ว่าโควิด-19 ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจริงหรือ? โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ในโอกาสนี้ ปาล์มเมด (palmmade) ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการ ร่วมบริจาคในแต่ละโครงการและร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาดด้วยกัน  กิจกรรมดีๆ แบบนี้ อย่าลืมกดแชร์นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *