อสังหาฯ

การเคหะแห่งชาติส่งมอบโครงการอาคารเช่า จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) และมอบกุญแจห้องให้กับผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิเช่าในโครงการฯ โดยมี นางวัลลี จันทนฤมาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคารเช่า พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ที่ตั้งโครงการ

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) จัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในราคาที่สามารถรับภาระได้ โดยการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิเช่าผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 88 ราย และมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 86 ราย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะทยอยเรียกมาทำสัญญาและส่งมอบกุญแจให้ครบตามจำนวนต่อไป

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 3 สามารถ “วอล์คอิน” เข้ามาจองและทำสัญญาเช่าได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ถนนเทศบาล 3 ใกล้กับโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หลังจากนั้น สามารถเข้ามาจองอาคารเช่าโครงการนี้ได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08 1802 4530 หรือ Call Center 1615