กิจกรรม-ภาพสังคม

มูลนิธิ EDF รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อส่งต่อให้นักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์) กรรมการผู้จัดการ และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแบบเก็บตัวอย่างน้ำลายภายใต้แบรนด์ KISSH จำนวน 5,000 ชุด จากนายสันติพงษ์ สิริขจรเดชสกุล  กรรมการ บริษัทเจเนอรัลไซแอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อส่งมอบต่อให้โรงเรียนด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิ รวมทั้งใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโครงการที่มูลนิธิทำร่วมกับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือค้นหาข้อมูลการดำเนินงานที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น