มอบรางวัล SET Awards 2021

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 โดย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. คาราบาวกรุ๊ป รับรางวัล Best CEO Award ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สำหรับ บจ. ใน SET จิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด รับรางวัล Best CEO Award สำหรับ บจ. ใน mai ขณะที่    เอกรัตน์ แจ้งอยู่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เธียรสุรัตน์  รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ทั้ง กลุ่มรางวัล Business Excellence และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้ที่ www.set.or.th/setawards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *