BIZ ส่งซิกแนวโน้มผลงาน Q2/65 โตเด่น

BIZ ส่งสัญญาณแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 โตแกร่ง ล่าสุดได้งานขายเครื่องฉายรังสีโรงพยาบาลรัฐมูลค่า 139.75 ล้านบาท ดันงานในมือรับรู้รายได้ (Backlog) พุ่งแตะ 1,312 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่เพียบ จ่อย้ายเข้าเทรด SET เร็วๆนี้

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับหน่วยงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีมูลค่าสัญญา 139.75 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) ระยะเวลาของสัญญา 300  วัน ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น  1,312 ล้านบาท  ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/65 จากการส่งมอบงานตามสัญญาได้ประมาณ  2-3 โครงการ  โดยในไตรมาส 1/65 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 34.49 ล้านบาท และรายได้รวม 328.35 ล้านบาท 

ส่วนโรงพยาบาล เฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการเติบโตขึ้นขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ 22.46 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ เตรียมแผนดำเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องการซื้อ-ขายหุ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.