อนุทินชื่นชม รพ.ฝาง มีความพร้อมทั้งดูแลผู้ติดเชื้อและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโควิด 19 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่และ อสม. ผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างแรงจูงใจประชาชนให้เข้าถึงการรับวัคซีน พบมีความพร้อมทั้งการดูแลผู้ติดเชื้อและให้บริการฉีดวัคซีน แนวโน้มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ลดลง เน้นรักษาในระบบ HI/CI วันที่ (15 มกราคม 2565) ที่โรงพยาบาลฝาง  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายอนุทิน

Read more

ม.มหิดลติวเข้มทักษะทางการเงินให้นักศึกษาก้าวทันโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หากเราไม่ทำชีวิตของตัวเองให้มั่นคง จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติได้อย่างไร วัยนักศึกษา คือ โอกาสทองของชีวิตที่จะเริ่มสร้างความมั่นคงโดยการ “ติดอาวุธทางความรู้” ฝึกทักษะต่างๆให้พร้อมออกไปใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อการฝึกวางแผนทางการเงินโดยสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ทักษะทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการจัดให้มีโครงการ MU Stock Challenge ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การลงทุนซื้อ-ขายหุ้นโดยได้ทดลองจัดสรรเงินทุนให้นักศึกษาได้ฝึกบริหารจัดการในตลาดหุ้นจำลองที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามสถานการณ์จริงและล่าสุดได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) จัด “แม่มณีโซเชียลคอมเมิร์ซ” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร ฝึกทักษะเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ก่อนสำเร็จการศึกษา มาในปี 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการวางแผนที่จะเชิญบุคคลผู้มีอาชีพมั่นคง และประสบความสำเร็จในเส้นทางของการลงทุนมาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยประเดิมกับรายการแรกของปีในประเด็น “มิติใหม่หัดลงทุน: ลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับช่วงวัยนักศึกษา” โดย คุณพอล – ภัทรพล ศิลปาจารย์ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรียนรู้กลวิธีสร้างความมั่งคั่งด้วยการเงินแบบดั้งเดิมและการเงินยุคใหม่ รวมทั้งการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งหุ้น กองทุน ETF / Crypto และอื่นๆ โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมด้วยในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ติดตามได้ทาง Facebook LIVE: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล “การลงทุนมีความเสี่ยง นักศึกษาจึงควรมีการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบด้าน โดยไม่ลืมว่าหน้าที่หลักคือการเรียนจึงควรใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ให้คุ้มค่า และหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อก้าวทันโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th 

Read more

วธ. เปิดเสวนา “ถอดบทเรียนกระแสดัง สร้างความปัง…การตลาดยุคใหม่ ไม่โป๊ ไม่หยาบคาย”

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีมารยาทไทย การแต่งกาย การใช้ภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะ และส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้สื่อมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม การส่งเสริมทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Read more

ช่อง “MONO29” รวมหนังดี “แฮปปี้ มูฟวี่ ไทม์” ดูฟรีไม่มีวันขึ้นราคา

แค่เปิดจอ ช่อง “MONO29” ก็ได้ความสุขกันไปแบบฟรีๆ  กับแพ็คหนังอารมณ์ดี ที่มีมาให้ดูทั้งครอบครัว  ในโปรแกรม “แฮปปี้ มูฟวี่ ไทม์ (Happy Movie Time)” ยิงยาวต่อเนื่องห้าเรื่องห้าวัน  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

Read more

เทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2565 ชวนคนไทยระลึกถึงความสำคัญของ “ชาวนา-ข้าวอินทรีย์”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนฯ ร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2565

Read more

ไทยเวียตเจ็ทเชื่อม ‘หมอพร้อม’ ยกระดับบริการเช็คอินออนไลน์ลดสัมผัส ปลอดภัย สะดวกยิ่งขึ้นทุกการเดินทาง

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยกระดับการให้บริการ เชื่อมระบบ “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและลดการสัมผัสขณะเดินทาง พร้อมตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เมื่อเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ของไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า พร้อมรับตรารับรองการฉีดวัคซีน รวมถึงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (Antigen Test Kit – ATK)

Read more

“สหพัฒน์” อัดฉีดเงิน 1 ล้าน แก่นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุด “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020”

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบเงินอัดฉีดจำนวน 1,000,000 บาท แก่นักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup มาครองได้เป็นสมัยที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยมี มาดามแป้ง

Read more

เพอร์เฟคฯ เดินหน้าเฟส 2 “เบลล่า เดล มอนเต้ เขาใหญ่” เนรมิตรคฤหาสน์หรูในแนวคิด “Creek Valley”

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เดินหน้าเปิดตัวบ้านไฮเอนด์ “เบลล่า เดล มอนเต้ เขาใหญ่”  หลังเฟสแรกบ้านติดทะเลสาบขายหมด เร่งดันเฟสใหม่ ตอบรับดีมานด์บ้านตากอากาศวิวเขา   ติดน้ำ ชูจุดเด่นแนวคิด “Creek Valley” คฤหาสน์หรูริมธารน้ำ บนเนินต่างระดับ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้

Read more

ทรูมูฟ เอช ครองแชมป์ 6 ปีซ้อน “เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2564”

โครงข่ายคุณภาพที่ดีที่สุดในไทย…ทรูมูฟ เอช ผงาดครองแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 จากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf ที่ได้ประกาศผลการทดสอบสำรวจความเร็วโมบายล์อินเทอร์เน็ตประจำปี 2564 รวบรวมผลสำรวจจากผู้ใช้งานแอป nPerf ทั้งหมดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง

Read more

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดตัวโลโก้ สื่อสัมพันธ์มนุษย์-ผืนป่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อุทยาน

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ 17 ปี แห่งการเป็นมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น โดยองค์การยูเนสโก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันครบรอบ 60 ปี กิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในปี โดยนำแนวคิดมาจากความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแรกในประเทศไทย และมีพื้นที่ป่าไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช มีอาณาเขตครอบคลุม

Read more