“ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล” บอสใหญ่ พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับภารกิจ เคียงข้าง SMEs ไทย

ภารกิจภายใต้บทบาทของผู้บริหารที่กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเติมเต็มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สร้างคนตัวเล็กให้มีอาชีพ สร้างอาชีพให้เป็นธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางที่เข้มแข็ง ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจได้มากกว่าแสนรายตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ยืนเคียงข้าง SMEs ไทย

ณรินณ์ทิพ ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งต่อ แรงบันดาลใจ และ สร้างโอกาส ให้กับผู้คน ในฐานะภาคเอกชนที่เป็นทั้งสื่อ และ เป็นผู้ที่พัฒนา SMEs มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่รัฐบาลไทยมีนโยบาย SMEs แห่งชาติ เมื่อปี 2544 จนกลายมาเป็น “SMEs Success Solution” ทีเดียวจบพบทางรวย โซลูชั่น สำหรับสร้างผู้ประกอบการไทยแบบครบวงจร ที่ประสบความสำเร็จดังเช่นในปัจจุบัน

“SMEs Success Solution” เหมาะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพ มีธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เพราะจะมีการแนะนำอาชีพ นำเสนอไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ให้อัพเดตอยู่ตลอด และยังคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่วันแรก สำหรับคนที่เป็น SMEs มีธุรกิจอยู่แล้ว ก็จะช่วยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ สื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การอบรมความรู้ Up Skill / Re Skill การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การมอบโอกาสในการร่วมธุรกิจกับ SMEs หรือ เอกชนรายใหญ่ การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ จากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน ไปจนถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ธนาคารออมสิน เป็นต้น

และหนึ่งในความภาคภูมิใจด้านการยกระดับ SMEs ไทย คือการพัฒนา หลักสูตร Chain Store Management & Franchise System (CMF) ซึ่งปัจจุบันอบรมไปแล้ว 10 รุ่น และได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจาก SMEs เกษตร ขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ โดยดำเนินงานร่วมกับ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

และล่าสุด คือ การเตรียมจัดงาน Smart SME EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด “รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี” #ชี้ช่องรวย #ที่เดียวจบพบทางรวย ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่าง วันที่ 7-10 ก.ค. 65 ณ ฮอลล์ 7 – 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นงานที่เรียกได้ว่าครบถ้วนและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีสำหรับแวดวง SMEs เพราะเป็นการรวบรวมพันธมิตรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุน SMEs มาไว้ในที่เดียว ทั้งจากภาครัฐ องค์กรเอกชน และ สถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนการเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการที่มีโอกาสธุรกิจหรือแฟรนไชส์มากกว่า 200 ราย  สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือเจรจาธุรกิจ ทั้งยังมีสถาบันการเงินที่นำสินเชื่อภายใตรมาตรการสนับสนุนต่างๆ มาคอยบริการ อาทิสินเชื่อการ ฟื้นฟู ขยายต่อยอดธุรกิจ สำหรับ SMEs หรือ สินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจะบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทาง และเป็นเวทีในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีโอกาสเข้าถึงการสร้างอาชีพ และ การเริ่มต้นธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้สำหรับ SMEs และ ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ช่วยกระตุ้นและเสริมศักยภาพของวิสาหกิจให้มีโอกาสต่อยอดไปสู่การค้าระหว่างประเทศ ตามเป้าหมายของประเทศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

“เต็มที่กับทุกสิ่งที่ลงมือทำ”

หลักคิดในการบริหารจัดการด้านการทำงาน และ ชีวิตส่วนตัวที่ทำให้ ณรินณ์ทิพ ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าของเมืองไทย คือ การสร้างสมดุลชีวิต และเต็มที่กับทุกสิ่งที่ลงมือทำ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ แนวคิด และไลฟสไตล์  ในแต่ละวันหลังเสร็จภาระกิจการงาน จะแบ่งเวลาออกกำลังกาย เดินวันละ 15,000 ก้าว  รวมทั้ง เล่นกอล์ฟ ว่ายน้ำ และนอนวันละ 7-8 ชั่วโมง วันว่างจากการทำงานจะนิยมท่องเที่ยวธรรมชาติ และสัมผัสกับวิถีชาวบ้านในท้องถิ่น  สมดุลชีวิตดังกล่าวช่วยให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความสุขและมั่นใจ แม้จะย่างเข้า 60 ปีแล้วแต่ยังว้าว (Young Wow) อยู่เสมอ ภารกิจของการให้ ล่าสุดที่กำลังปลุกปั้นร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว คือ การจัดทำกองทุนชี้ช่องรวยสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน คนที่ประสบปัญหา เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว ได้มีอาชีพ และรายได้เพิ่ม  โดยจะมีการอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเปิดตัวกองทุนในเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.