ศิลปะแห่งเซรามิก

ฉายา “ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ” ของ Rado ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแน่นอน แต่นี่คือผลของความทุ่มเทให้การวิจัยและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มต้นจากความปรารถนาที่อยากทดลองสร้างจินตนาการทุกอย่างให้เป็นจริงขึ้นมาได้ Rado ลงมือขับเคลื่อนนวัตกรรมอันน่าตื่นเต้นมาตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์เมื่อปีค.ศ.1917 ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นวัสดุซึ่งดูเหมือนจะอยู่เหนือกาลเวลา และมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมไม่เหมือนใคร ทำให้แบรนด์โด่งดังไปทั่วโลกและขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมืออาชีพด้านการผลิตนาฬิกาอย่างแท้จริง สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า คำขวัญประจำแบรนด์ตั้งแต่ยุคต้นๆ ที่ว่า “ถ้าเรานึกจินตนาการขึ้นมาได้ เราก็ทำให้มันเป็นเรื่องจริงได้” ยังคงจริงแท้แน่นอนมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับบางคน คำว่า

Read more