“Golden Time” ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

ทีม“Golden Time” มอบความห่วงใยผ่าน “Skymed Care” ลงพื้นที่ชุมนุมแยกราชประสงค์ นำหน้ากากอนามัย องค์จตุคามรามเทพ รุ่นร่มฉัตร 80 และอาหาร แจกจ่ายให้ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้สื่อข่าว Golden Time เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ SkyMed NewGen

Read more