สรพ. เผยการผ่านการประเมินรับรองจาก IEEA เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย

นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 สรพ.ได้รับการเยี่ยมสำรวจจากองค์กรสากล คือ International Society for Quality in Healthcare External Evaluation

Read more

ท้าประลองนักกินจุทุกหัวระแหงตะลุยชิม “ร้านจีบจุกบะหมี่ยักษ์” กินหมด กินฟรี!!

สายกินจุ นักท้าประลองคงพลาดไม่ได้กับร้าน จีบจุกบะหมี่ยักษ์ จังหวัดปทุมธานี ด้วยบะหมี่ทำพิเศษ เส้นเล็ก เหนียว นุ่ม  ซิกเนเจอร์ของร้านคือ จีบจุกกุ้ง และจีบจุกหมู กุ้งคัดไซส์ทั้งตัวห่อหมูนุ่มหมักสูตรพิเศษ กัดแล้วฟินฉ่ำ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุง มีครบทุกสไตล์ ทั้งไหว้พระ ทำบุญ เช็คอิน ถ่ายภาพ และแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน

Read more

ศูนย์ราชการสะดวกสังกัดกรมการปกครอง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับพื้นฐาน 27 ศูนย์

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนชน โดยภารกิจหลักที่สำคัญคือการให้บริการประชาชน โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงรูปแบบการให้บริการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนมุ่งไปสู่ศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ตามนโยบายของรัฐบาล สร้างความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยหน่วยงานราชการต่างนำรูปแบบการบริการของตน เข้ารับการตรวจประเมินผลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการบริการ

Read more