“การเคหะแห่งชาติ” ผนึกภาคีสำคัญ เดินหน้าเสริมแกร่งโครงการ SSC โชว์ต้นแบบ “บางโฉลง” ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well – being : SSC) ว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการเกี่ยวกับ “SSC” มาตั้งแต่ปี 2560

Read more

“เดทตอล” ปกป้องสุขอนามัยผู้ป่วย Home Isolation มอบกล่อง “ยิ้มส่งใจ ปลอดภัยถึงบ้าน” ผ่าน 41 โรงพยาบาล

เดทตอล ปกป้องสุขอนามัยคนไทย มอบกล่อง “เดทตอล ยิ้มส่งใจ ปลอดภัยถึงบ้าน” ฟรี! จำนวน 15,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท เสริมความมั่นใจให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองแบบ Home Isolation ผ่านช่องทางความร่วมมือกับ 41 โรงพยาบาล ภายในชุดบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายและล้างมือ

Read more

“แท็กซี่-สามล้อ-วินมอเตอร์ไซค์” ยุคโควิดรายได้หดหนี้สินพุ่งเกินครึ่งทิ้งรถกลับภูมิลำเนา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัด เสวนาออนไลน์ “แท็กซี่ สามล้อ วินมอเตอร์ไซต์ ลมหายใจยุคโควิด-19” โดยนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ นายไสว ไพรศาล ผู้แทนเครือข่ายสามล้อไทย นายวสันต์  ศรีมาก เครือข่ายวินมอไซค์ ขับขี่ปลอดภัยใจอาสา และศาสตราภิชาน

Read more

NEPS โตสวนโควิด โกยสัญญาติดตั้งโซลาร์เพิ่มไม่หยุด

NEPS ไม่หวั่นปัจจัยลบโควิด-19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจระดับมหภาค มองโอกาสเติบโตสวนกระแส เดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ หวังรองรับความต้องการพลังงานทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เน้นชูจุดเด่นการให้บริการแบบ One Stop Solutions ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและทีมงานวิศวกร ระดับมืออาชีพ ล่าสุดประกาศติดตั้งระบบ Solar Rooftop กับ “บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)”

Read more